ข้อปฏิบัติของพนักงานขับรถแท็กซี่

ข้อกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ
1. การแต่งกายของพนักงานขับรถ
1.1 เสื้อสีฟ้า ชายเสื้อใส่ในกางเกง
1.2 กางเกง ขายาว สุภาพ
1.3 รองเท้า หุ้มส้น
1.4 ทรงผมต้องสุภาพเรียบร้อย
2. ข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
2.1 ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดขณะปฏิบัติงาน
2.2 ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติงาน หรือขณะปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด
2.3 ห้ามมีไว้ในครอบครอง ใช้ ขาย หรือซื้อ สารเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิด
2.4 ห้ามทะเลาะวิวาท โวยวาย แกล้งผู้อื่น ข่มขู่ผู้อื่น หรือหาเรื่องทะเลาะทั้งทาง วาจา และทำร้ายร่างกาย
2.5 ห้ามมีอาวุธปืน วัตถุระเบิด ปะทัด หรืออาวุธอื่นใด ไว้ในครอบครอง
2.6 ห้ามสูบบุหรี่ในรถโดยเด็ดขาด
3. การรักษาเวลา
3.1 พนักงานขับรถจะต้องตะหนักถึงความสำคัญของการรักษาเวลาระหว่างการปฏิบัติงานและระหว่างเปลี่ยนกะ
3.2 พนักงานขับรถจะต้องรับงานจาก คอล เซ็นเตอร์ และรับเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าให้เรียบร้อย
4. พฤติกรรมการขับรถ
4.1 การขับรถจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรและตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
4.2 พนักงานขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง มีความอดทน และหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ มีความเอื้อเฟื้อในท้องถนนจะก่อให้เกิด
ไมตรีจิตที่ดีและความชื่นชมแก่ผู้ที่พบเห็น
4.3 ขับรถตามป้ายกำหนดความเร็วหรือตามกฎจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
4.4 ให้แจ้ง คอลเซ็นเตอร์ ก่อนจะพักการทำงานทุกครั้ง
4.5 การออกนอกพื้นที่ต้องโทรแจ้ง คอลเซ็นเตอร์ เพื่อแจ้งรายละเอียดทุกครั้ง
4.6 การโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถต้องใช้ สมอล์ทอร์ก หรือ บลูทูธ เท่านั้น
4.7 ห้ามละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าโดยเด็ดขาดตัวอย่างเช่น พูดจาแทะโลม ลูกค้าหรือชักชวนไปเที่ยว
บทลงโทษ
หากพนักงานฝ่าฝืน จงใจ ละเว้น ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจ ะพิจารณาบทลงโทษ ขั้นเด็ดขาด

Title Filter 

Display # 
# Article Title Author Hits